Üyelik Sözleşmesi


Üyelik Sözleşmesi
Üyelik Politikası 


Üyelik sözleşmesi, bir kuruluş veya hizmet sağlayıcının sunduğu bir üyelik programına katılmak isteyen kişiler arasında yapılan hukuki bir anlaşmadır. Bu sözleşme, hem üyelerin hem de ürün ya da hizmet sağlayıcı firmanın haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir belgedir.

Üyelik sözleşmeleri genellikle çeşitli hizmetler sunan şirketler, spor kulüpleri, online platformlar, alışveriş siteleri ve benzeri kuruluşlar tarafından kullanılır. Sözleşme, üyeliğin nasıl başlatılacağı, süresi, üyelik ücreti veya ödeme koşulları, hizmetlerin ve avantajların kapsamı, yapılan anlaşmalar için iptal prosedürleri, taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri gibi konuları içerir.

Eskihesaplar.com sitesi tarafından yapılan üyelik politikası sözleşmesi, taraflar arasında bir güven ve anlayış oluşturmak için tasarlanmıştır. Üyeler, sundukları hizmetlerden yararlanırken belirlenen kurallara uymayı ve sizler için belirlenen ödemeleri düzenli olarak yapmayı kabul ederler. Aynı şekilde ürün ya da hizmet sağlayıcılar, üyelere belirtilen hizmetleri sunmayı ve üyelerin haklarını korumayı da kati bir suretle hukuki olarak taahhüt etmektedir.

Üyelik sözleşmeleri genellikle yazılı olarak veya çevrimiçi olarak kabul edilir. Üyelikle ilgili herhangi bir sorun çıktığında veya taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, sözleşme tarafların haklarını korumak ve uyuşmazlıkları çözmek için bir başvuru kaynağı olabilir.

Ancak, her üyelik sözleşmesi farklı olabilir ve belirli bir kuruluşun veya hizmet sağlayıcının kendi politika ve şartlarını yansıtabilir. Bu nedenle, üyelik sözleşmelerini okumak ve anlamak önemlidir çünkü üyeler, sözleşmeye uyarak haklarını ve sorumluluklarını tam olarak anlamış olurlar.


Üyelik Politikasının İçeriği Nedir?


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan üyelik politikasının içeriği şu şekilde belirlenmiştir;

Belirlenen üyelik sözleşmesi, her iki tarafa da sitenin kullanım hakkı ile ilgili bazı hak ve yükümlülükler yükler. Taraflarca belirlenen bu üyelik sözleşmesini, kabul ettikleri andan itibaren bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde, doğru zamanda ve belirlenen sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini hukuki açıdan resmi kanallarla beyan etmiş olurlar. Bu beyan kapsamında belirlenen şartlar ise şunlardır;

-Eskihesaplar.com websitesi, ürün ve hizmetler için sunulan fiyatların üzerinde yapılması gerekli olan değişik hakkını her zaman saklı tutar ve bu hakların ne zaman kullanılacağı sadece şirketi bağlar.

- Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yarar göreceğini kabul eder ve bu konuyu ilgili kişiye taahhüt etmekle yükümlüdür.

-Site üzerinden ürün ya da hizmet satın alan kişiler, site içerisinde başka bir faaliyette bulunmayacağına yapılan bu akit sayesinde söz vermiş olur. Aksi takdirde 3. kişiler nezdinde var olacak maddi ve manevi zararlardan dolayı sorumluluk alacağını aynı zamanda hakkında hukuki ve cezai işlem yapılması gerektiğini yazılı ve resmi olarak karşı tarafa beyan etmiş olur.

- Site üzerinden ürün ya da hizmet satın alan kişiler, site içindeki faaliyetlerinde, genel edep ve ahlak kurallarının dışında kalan uygulamaları gerçekleştiremez. Kanuna aykırı olarak beyan edilen ve diğer kişilerin haklarına gasp eden, yanlış bilgi içeren paylaşımlar, saldırgan tavırlardan kaçınır. Gerek telif haklarına aykırı gerekse yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içeriklerin üretilmesinden uzak duracağını da belirtir. Bunun aksine meydana gelecek zarardan tamamı ile kendisi sorumludur. Bu durumda site yetkilileri tarafından hesaplar askıya alınabilir, üyelikler sona erdirebilir hatta hesaplar hakkında yasal süreç başlatılabilir. Belirlenen sebeplerden ötürü de kullanıcının başına gelebilecek olan tüm resmi işlemlerden kişi kendisi mesul tutulur.

- Eskihesaplar.com sitesinde yer alan işletme adı, marka, logo, patent, bilgi, tasarım ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya ya da belirtilen ilgilisine ait olup, uluslararası ve ulusal hukukun koruması altına girer. Siteyi ziyaret etmek ya da bu sitedeki hizmetlerden ve ürünlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez ve kullanıcılar bu mülkiyetler üzerinden asla hak iddia edemez.

- Site içerisinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde kişisel faaliyetler ve maddi çıkarlar için çoğaltılamaz, yayınlanamaz, sunulamaz, kopyalanamaz ve dahi kesinlikle aktarılamaz. Siteye ait olan bütünü ya da sitenin bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

- Eskihesaplar.com sitesi, çerez olarak topladığı kişisel verileri ce kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adresi kişinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yöneliktir. Bunun yanı sıra bu bilgiler firma kapsamında ‘ Gizli Bilgi ‘ olarak ele alınır.

- Kullanıcı, sadece tanıtım, duyuru, promosyon, kampanya, reklam vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Eskihesaplar.com sitesinin bu verileri kullanmasını kabul eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili oluşturmak, müşteriler için uygun promosyon ve kampanyaların belirlenip ilgili kişilere sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla site tarafından kullanılabilecektir. Bu sayede de kişilere firma içerisinde çok daha kolay hizmet ve ürün satışı yapabilmektedir.

- Yukarıda bahsedilen gizli bilgiler ancak ve ancak hukuki yol üzerinden mahkeme tarafından kullanılmaktadır. Bunun dışında var olan bilgilerin hiçbirisi 3. Kişiler ile paylaşılamaz.

Bu belirlenen sözleşme hükümlerinin yanı sıra aşağıda yer alan hükümler de üyelik sözleşmesi adı altında firma ve kullanıcı arasında geçerliliğini korumaktadır;

  • Kayıt ve Güvenlik
  • Gerekli Sebepler
  • Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
  • Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler,
  • Tebligat
  • Delil Sözleşmesi
  • Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü

10.000 Takipçili Instagram Hesabı İzmir şehrinden satın alındı. 1 saat önce   Onaylandı

İletişime Geç